Opublikowane dnia 15.05.2013 | 0 komentarzy

logo SocLab

Białostocka Fundacja „SocLab” – Laboratorium Działań i Badań Społecznych  dołączyła do Sieci „My Obywatele”. Fundację oficjalnie zarejestrowano w 2011 roku. Jej trzon stanowią pracownicy oraz absolwenci socjologii z Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród swoich celów członkowie organizacji wymieniają między innymi:  umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój polityk publicznych zarówno na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych, analizę i wzmacnianie potencjału oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, a także pobudzanie współpracy międzysektorowej, w szczególności pomiędzy środowiskami akademickimi a podmiotami publicznymi oraz prywatnymi.

Bartosz Oszczepalski