Opublikowane dnia 28.06.2013 | 0 komentarzy

W dniach 24-25 czerwca w Brukseli odbył się pierwszy Europejski Szczyt Obywateli (European Citizens’ Summit) pod hasłem „Przywróćmy Europę obywatelom”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych z całej Europy (i nie tylko), którzy wspólnie zastanawiali się, jak sprawić, żeby Europa była w przyszłości bardziej sprawiedliwa, prospołeczna i rozwijała się w sposób zrównoważony. Spotkanie miało być odpowiedzią na deficyt demokracji w strukturach Unii Europejskiej — odbyło się na kilka dni przed szczytem UE, w którym biorą udział szefowie państw i rządów Unii Europejskiej.

Szczyt został zorganizowany przez Grupę Kontaktową Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Contact Group), skupiającą europejskie organizacje pozarządowe, oraz inicjatywę DEEEP. Wśród prelegentów byli m.in. Monika Kosińska z Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego oraz Saskia Sassen, amerykańska socjolog i ekonomistka z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji zrzeszonych w sieci My Obywatele: Andrzej Klimczuk z Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” oraz Mateusz Batelt ze Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.


Tekst opracowany na podstawie komunikatu prasowego ze strony Europejskiego Sojuszu na rzecz Zdrowia Publicznego (European Public Health Alliance): http://www.epha.org/a/5771