Projekt „My Obywatele” promuje ideę i praktykę społeczeństwa obywatelskiego.

Jesteśmy przekonani, że to sami obywatele wiedzą co jest dla nich najlepsze i że dzięki demokratycznej samoorganizacji mogą najskuteczniej osiągać swoje cele. Oddolne ruchy społeczne potrafią też pełnić niezwykle ważną funkcję zapobiegawcza wobec nadużyć władzy czy biznesowych grup interesu.

Z tych powodów projekt „My Obywatele” zachęca do każdej formy aktywności obywatelskiej, w szczególności zaś do zakładania stowarzyszeń lub do przystępowania do już istniejących .

Projekt powstał z inicjatywy:

We współpracy ze:

Wyżej wymienione organizacje postanowiły założyć sieć „My Obywatele” zrzeszającą demokratyczne stowarzyszenia.

Rozwój sieci wspierają merytorycznie dwie niemieckie organizacje zajmujące się animowaniem współpracy między stowarzyszeniami działającymi w duchu demokracji bezpośredniej:

Nasza wizja „społeczeństwa obywatelskiego” to nie działania charytatywne „organizacji pozarządowych”, ale społeczeństwo oparte na wolnych obywatelach, świadomych swoich praw i obowiązków, włączających się w sprawowanie władzy i stanowienie prawa na różnych szczeblach organizacyjnych – od sołectw, przez gminy po poziom ogólnopolski.

Nie chcemy zbawiać całego świata, ale próbujemy krok po kroku współtworzyć rzeczywistość wokół nas. Stowarzyszenia, które założyły sieć „My Obywatele” skupiają się przede wszystkim na swojej codziennej pracy społecznej, stopniowym tworzeniu przestrzeni dla „małego dobra wspólnego”. Współpracujemy ze sobą, bo widzimy korzyści z wzajemnej inspiracji, wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnego wspierania się i motywowania.

Misja

Misją projektu jest promowanie partycypacyjnego modelu demokracji poprzez mobilizowanie obywateli do oddolnego stowarzyszenia się i działania na rzecz lokalnych społeczności.

Wizja

Wizją projektu jest stworzenie aktywnego porozumienia stowarzyszeń, które w oparciu o podejmowane inicjatywy obywatelskie będzie rozwiązywało problemy społeczne, promowało różnorodne formy oddolnej samoorganizacji oraz budowało bazę wiedzy o partycypacji obywatelskiej.

Cel

Celem projektu jest mobilizowanie młodzieży, grup lokalnych oraz organizacji społecznych do aktywności obywatelskiej, zakładania stowarzyszeń lub wstępowania do istniejących już organizacji. Przez dwa lata będzie budowana sieć i prowadzona kampania edukacyjna – początkowo na terenie województwa łódzkiego, lubelskiego i wielkopolskiego, a docelowo na terenie całej Polski.

W tym czasie będziemy:

  • Prowadzili multimedialną kampanię promocyjno-edukacyjną.
  • Budowali i rozszerzali sieć stowarzyszeń o nowych członków z terenu całego kraju.
  • Edukowali członków sieci w zakresie współdziałania w nowej formie organizacyjnej.
  • Zachęcali do udziału obywateli w lokalnych stowarzyszeniach.
  • Tworzyli bazę wiedzy związaną z tematyką projektu.
  • Zwiększali ilość i jakość informacji o społeczeństwie obywatelskim.