Sieć „My Obywatele” jest dobrowolnym porozumieniem niezależnych i wewnętrznie demokratycznych stowarzyszeń. Wyrażają one wolę, by niezależnie od różnic światopoglądowych wspierać się w szerzeniu kultury aktywności społecznej oraz zabiegach na rzecz systemowego zwiększania wpływu obywateli na decyzje publiczne. 

Fundament porozumienia stanowią:

1) Przekonanie, że autentyczna demokracja zapewnia ludziom realną możliwość współuczestnictwa w decyzjach podejmowanych w ich imieniu we wszystkich sferach życia publicznego.

2) Wiara, iż możliwość bezpośredniego podejmowania decyzji przez obywateli, mimo iż bywają one błędne, koniec końców stanowi szansę, a nie zagrożenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

3) Obserwacja, że obecny porządek jest daleki od “społeczeństwa obywatelskiego”, rozumianego jako świadoma i aktywna wspólnota, zdolna do zaspokajania różnorodnych potrzeb swoich członków, a także przeciwstawiania się nadużyciom władzy politycznej bądź ekonomicznej.

4) Uznanie, że samoorganizacja społeczna oraz wszelkie formy współpracy i dzielenia się są wartościami samymi w sobie, jeśli tylko nie kwestionują praw obywatelskich innych grup i jednostek.

Będąc zgodni w powyższych kwestiach, My, Obywatele – członkowie organizacji należących do Sieci – deklarujemy, że będziemy łączyć nasze wysiłki na rzecz ukształtowania społeczeństwa, w którym jednostki będą brały odpowiedzialność za siebie i innych, a państwo będzie je w tym wspierać, bez wyrzekania się własnej odpowiedzialności. Zobowiązujemy się ponadto, że naszych działaniach, nie tylko w ramach Sieci, będziemy postępować zgodnie z duchem niniejszego Manifestu.

 

Manifest Sieci „My Obywatele” [PDF]