IMG_4306

Istotnym wyzwaniem dla organizacji pozarządowych jest uświadamianie obywatelom, że mają prawo współdecydować o sprawach swojego miasta, gminy lub powiatu.  Tego zadania podjęli się członkowie stowarzyszenia „Wielokulturowy Zgierz”, którzy zaproponowali mieszkańcom…grę w miasto.

Stowarzyszenie działa w Zgierzu już od kilku lat. Inicjowanie różnych działań służących lokalnej społeczności, pozwoliło młodym społecznikom na wyciągnięcie wniosków dotyczących aktywności obywatelskiej w mieście. – Mieszkanki i mieszkańcy nie są zapraszani do wspólnego podejmowania decyzji o tym co dzieje się w mieście, nie mają też motywacji do monitorowania działania władzy, domagania się swoich praw. W naszej ocenie wynika to po części z braku wiary, że mają jakikolwiek wpływ na rządzących, z drugiej strony często nie posiadają wiedzy, która jest niezbędna żeby patrzeć władzy na ręce. W rezultacie, prezydent, radni podejmują decyzję w oderwaniu od potrzeb mieszkańców. Wszyscy oni w trakcie wyborów obiecywali promować partycypację, ale nie dotrzymali słowa. Upadł projekt inicjatywy uchwałodawczej, nie prowadzi się też konsultacji społecznych. – twierdzi Ilona Majewska ze Stowarzyszenia „Wielokulturowy Zgierz”. I to właśnie zainspirowało członków organizacji do stworzenia projektu „Zagraj w Miasto”.  Projekt rozpoczął się w 2012 roku, a jego zakończenie datowane jest na lipiec 2013 roku. Na czym on polega?  Chodzi o przekazanie wiedzy dotyczącej konstrukcji budżetu, czy funkcjonowania administracji publicznej. Jest to pierwszy krok do tego, żeby przełamywać pewne bariery tkwiące w świadomości mieszkańców. Ale chcemy też uświadomić władzom miasta, że to właśnie mieszkańcy najlepiej wiedzą czego potrzebuje Zgierz. Mamy nadzieję, że „Zagraj w Miasto” stanie się przyczynkiem do rozmów o wprowadzeniu budżetu partycypacyjnego w Zgierzu. Naszym celem było przełożenie trudnych do zrozumienia wykresów i tabelek budżetowych na prostą i atrakcyjną formę gry edukacyjnej. Grając w nią można będzie się dowiedzieć jaka jest skala wydatków, które z nich leżą w gestii prezydenta, a o których decyduje miasto. W grze zwycięża ten, kto stworzy przyjazne dla mieszkańców miasto, które dzieli się swoimi kompetencjami z lokalną społecznością. Tworzymy tak naprawdę 3 gry – planszową, stojącą i miejską. Ta ostatnia zostanie przeprowadzona w ramach rozgrywek finałowych. Za jej kształt  odpowiada Stowarzyszenie „Topografie”, które uwzględnia specyfikę Zgierza. Gra miejska ma na celu uzupełnienie i podsumowanie wiedzy zdobytej dzięki dwóm wcześniejszym etapom rozgrywek, gra planszowa skupia się na skali wydatków, dochodów miasta, a gra stająca na relacjach pomiędzy władzą wykonawczą i uchwałodawczą w mieście, a także pracą administracji publicznej – opisuje nasza rozmówczyni.

Gry planszowe zostaną wyprodukowane w ilości 400 egzemplarzy. Część z nich trafi do zgierskich szkół oraz organizacji pozarządowych, ale niektóre zostaną również rozesłane do NGO-sów rozsianych po całej Polsce. Przedstawiciele wielu z nich już teraz pytają się, czy będą mogli otrzymać grę. Ponadto na stronie projektu znajdzie się aplikacja do pobrania, która pozwoli wszystkim tym, którzy będą chcieli „Zagrać w Miasto” przygotować ją samodzielnie. Umieszczone zostaną również zasady przygotowania rozgrywki, a także  gra stojąca oraz scenariusz gry miejskiej. Zgierzanie co prawda zagrają w grę miejską dopiero w czerwcu, w czasie wielkiego finału, ale w każdym momencie będzie istniała możliwość wypożyczenia gry planszowej i stojącej od stowarzyszenia.

Obecnie projekt wkracza właśnie w najważniejszą fazę –  przeprowadzania rozgrywek, które będą odbywać się w dwóch grupach. Uczestniczyć w nich będzie zarówno młodzież ponadgimnazjalna, jak i członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy już przeszli szkolenia pozwalające im na prowadzenie gier w szkołach. To właśnie dzięki wspólnej pracy tych grup, już niedługo zbierane będą rekomendacje związane z budżetem na 2014 rok, które zostaną przekazane władzom miasta. Jak zapewnia Ilona Majewska społeczny odbiór projektu póki co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. – Cieszymy się, że seniorzy zaangażowali się w tak nietypową inicjatywę. Do tej pory mieliśmy doświadczenie w realizowaniu działań animacyjnych i kulturalnych dla seniorów, ale jak widać budżet miasta jest dla nich równie ważnym tematem. Również szkoły oraz organizacje pozarządowe odpowiedziały pozytywnie na nasze zaproszenia do wzięcia udziału w projekcie. Przed nami jest jednak etap pracy ze społecznością Zgierza i dopiero wtedy będziemy mogli dokonywać całościowych ocen.

IMG_4489

Pomysłodawczynią projektu jest Weronika Józwiak. Członkowie stowarzyszenia podkreślają, że potrafi ona połączyć wiele mglistych pomysłów, idei, rozmów w jedną, spójną całość. Tak było w przypadku innych inicjatyw tworzonych przez zgierski kolektyw. Od półtora roku w mieście ukazuje się Zgierska Gazeta Niezależna „Zgrzyt”, która opiera się na idei monitoringu działań władzy. W styczniu stowarzyszenie zainaugurowało projekt „Wolne muzeum sztuk ulicznych”, którego celem jest pokazanie młodym ludziom, że przestrzeń publiczna należy do nich i może być wykorzystywana twórczo do realizacji swoich pomysłów i pasji. Stowarzyszenie organizuje również Festiwal „Wielokulturowy Zgierz” promujący tolerancję oraz ideę dialogu na bazie wielokulturowej historii miasta. Jak sami przyznają w codziennej pracy pomaga im wspólna wizja tego co chcą robić, przyjaźń oraz sprawiedliwe dzielenie się kompetencjami pomiędzy trzema osobami – Weroniką Józwiak, Iloną Majewską oraz założycielem organizacji Mateuszem Mirysem. Niezwykle ważne są również wspólne wzorce. „Zagraj w Miasto” jest między innymi wynikiem inspiracji brazylijskim miastem Porto Alegre, gdzie z dobrym skutkiem wprowadzono budżet partycypacyjny. Być może już niedługo dzięki staraniom stowarzyszenia Zgierz pójdzie w jego ślady.

Bartosz Oszczepalski

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości członków stowarzyszenia.

Strona internetowa projektu:

http://zagrajwmiasto.pl/