18 maja 2012 roku w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej zostało wyemitowane specjalne wydanie audycji „Czy masz świadomość”, przygotowane z okazji 53 urodzin SR Żak. W audycji gościli Lech Mergler ze Stowarzyszenia My Poznaniacy oraz Waldemar Duczmal z Akcji Konin, poprowadził ją Szymon Surmacz ze Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”.

W audycji, którą można pobrać poniżej, można posłuchać o celowości angażowania się stowarzyszeń miejskich w lokalna politykę i aktywny udział w debacie publicznej dotyczącej kształtowania naszych miast. My Poznaniacy i Akcja Konin są dobrymi przykładami na to jak  kilkunastu zdeterminowanych obywateli może być inicjatorem istotnych zmian w mieście.

Oba stowarzyszenia pełnią nie tylko rolę „watchdoga” czyli obserwują i komentują poczynania władz miejskich, ale wychodzą z kreatywnymi propozycjami zmian na lepsze. Społecznicy, kierując się misją poprawiania jakości życia w swoim otoczeniu współpracują z władzami i administracją, ale kiedy trzeba stanowią radykalną opozycję, sprzeciwiając się decyzjom, które są nieprzemyślane i nie będą długofalowo służyły dobru mieszkańców.

Posłuchaj audycji (format mp3, wielkość pliku 30MB, czas trwania 34 minuty)