OffeneKommune.de - Strona główna

 

OffeneKommune.de (z niem. otwarta gmina) to utrzymywana przez stowarzyszenie Liquid Democracy e.V. internetowa platforma umożliwiająca mieszkańcom Niemiec angażowanie się w życie ich gmin.

OffeneKommune.de to apolityczny serwis, gdzie obywatele mogą dzielić się z przedstawicielami władz samorządowych swoimi potrzebami, zamierzeniami i oczekiwaniami, a także gdzie obie strony wspólnie mogą pracować nad rozwiązaniem różnych problemów.

Przedstawicielom gmin OffeneKommune daje możliwość informowania społeczeństwa w sposób transparentny o działaniach samorządu. Obywatele mogą dzięki OffeneKommune włączyć się w prace nad nowymi przepisami. W ten sposób wszyscy zainteresowani mogą podyskutować o bieżących problemach, potencjalne konflikty interesu szybko są rozpoznawane i można wspólnie wypracować odpowiednie sposoby działania. OffeneKommune.de może zatem posłużyć gminie jako portal do zbierania opinii od mieszkańców na temat jej działania.

Na OffeneKommune.de mieszkańcy mogą z pierwszej ręki dowiadywać się o aktualnych pracach legislacyjnych w ich gminach. Poza tym mogą oni w każdej chwili sami składać różne propozycje działań i zmian oraz nad nimi dyskutować. Istotne jest to, że propozycje te trafiają bezpośrednio do właściwych instytucji (np. rady miasta). To z kolei zwiększa szanse na poparcie i wdrożenie tych pomysłów.

Politycy, pracownicy administracji lub członkowie organizacji społecznych mogą poddać się weryfikacji tożsamości, aby wykorzystać platformę OffeneKommune do prezentowania swoich oficjalnych stanowisk.

OffeneKommune.de została stworzona i jest utrzymywana przez niemieckie ponadpartyjne stowarzyszenie Liquid Democracy e.V., którego celem jest opracowanie przejrzystych i demokratycznych zasad angażowania się i podejmowania decyzji we wszystkich sferach życia politycznego i społecznego. Chcemy sprawić, żeby demokracja była bardziej przejrzysta i „płynna”.


OffeneKommune.de oparta jest na systemie demokracji płynnej Adhocracy, którego polską wersję przygotowało Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”. Oprogramowanie to jest darmowe i każdy może z niego korzystać.

Tekst jest tłumaczeniem artykułu, którego oryginał znajduje się pod adresem: https://offenekommune.de/_pages/das_projekt/uber-offenekommune-de/ i dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

 Licencja Creative Commons