Wchodząc do naszej szkoły trudno nie zauważyć szklanej gabloty wypełnionej pucharami. Po bliższych oględzinach okazuje się, że wszystkie zdobyła Spółdzielnia Uczniowska EKONOMIK. Wstąpiłyśmy do niej z ciekawości i z perspektywy czasu stwierdzamy, że była to właściwa decyzja.

Czym spółdzielnia uczniowska rożni się od innych organizacji działających na terenie szkoły? Różnic jest bardzo wiele. Przede wszystkim jest to jedyna organizacja młodzieżowa, w której oprócz nauki jest jeszcze miejsce na szeroko rozumiany biznes. Pod okiem opiekuna uczymy się jednak nie tylko przedsiębiorczości, ale także współdziałania, odpowiedzialności, demokratycznego podejmowania decyzji i życzliwości w relacjach międzyludzkich. Różnorodność działalności daje nam szansę wszechstronnego rozwoju.

Struktura organizacyjna spółdzielni uczniowskich jest podobna do spółdzielni dorosłych. Ponieważ od kilkunastu lat naszą patronką jest PSS „Społem” w Ostrołęce, od naszych starszych koleżanek i kolegów dowiadujemy się, jak funkcjonują jej poszczególne organy. Poprzez uczestnictwo w posiedzeniach zarządu czy spotkaniach przedstawicieli uczymy się, w jaki sposób rozwiązywać codzienne problemy spółdzielców.

Udział w konkursach czy olimpiadach traktujemy jako połączenie przyjemnego z pożytecznym. Po pierwsze, mamy możliwość rywalizowania z rówieśnikami, po drugie – zdobywamy wiedzę, a po trzecie zdobyte nagrody pomnażają majątek spółdzielni. Niezależnie od rangi wydarzenia, do wszystkich podchodzimy z takim samym zaangażowaniem i zawsze mierzymy w zwycięstwo. Dowodem jest zdobycie 11 pucharów w konkursie na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajową Radę Spółdzielczą, czy główna nagroda w konkursie na album o patronie szkoły.

Współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Społeczną w Ostrołęce i Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. Adama Chętnika zapewnia nam dostęp do nowości wydawniczych, a także uczestnictwo w sympozjach i konferencjach, co znacznie przyczynia się do zwiększenia naszej wiedzy. Współpracujemy oczywiście z innymi organizacjami działającymi w naszej szkole, takimi jak Klub Europejski „Czwórka”, PTTK, Samorząd Uczniowski, organizując wspólne akcje czy imprezy okolicznościowe.

Bierzemy udział w zbiorkach żywności, elektrośmieci, organizujemy turnieje piłki nożnej czy siatkowej o Puchar Prezesa Spółdzielni Uczniowskiej ekonomik, w których udział biorą nasi koledzy i koleżanki ze szkoły. W wolnych chwilach wypoczywamy organizując ogniska, rajdy rowerowe czy kilkudniowe biwaki – bo przecież nie samą pracą człowiek żyje.

Jak widać z tego krótkiego opisu, nie ma w szkole innej organizacji, która umożliwiałyby tak wszechstronny rozwój. Dlatego spółdzielnia odgrywa bardzo ważną rolę w naszym życiu, będąc jednym z elementów przygotowujących nas do dorosłości.

Byłe i obecne członkinie S.U. EKONOMIK przy ZSZ nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce

Tekst ukazał się w trzecim numerze pisma „JAK robić biznes społeczny” (październik 2012)