logo Regio

Działalność Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio” opiera się na inicjowaniu projektów, których założeniem jest łączenie kultury z turystyką. Organizacja kładzie szczególny nacisk na promowanie kultury filmowej Łodzi.

„Regio” powstało w 2008 roku i działa na terenie województwa łódzkiego. Organizacja została założona przez grupę osób, która poznała się na studiach o profilu geograficznym. Kierowała nimi chęć realizacji wspólnych pomysłów oraz potrzeba posiadania sformalizowanej struktury. Jak sami twierdzą ich głównym celem jest działanie na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. Łączy ich natomiast pasja przy podejmowaniu tematów związanych z Łodzią i regionem łódzkim, które znajdują się w obszarze kultury i turystyki.

Łódź filmowa

Od 2009 roku stowarzyszenie prowadzi działania związane z dziedzictwem filmowym Łodzi. Nie bez powodu. Łódz jest przecież filmową stolicą Polski, a historia polskiej kinematografii nieodłącznie jest związana właśnie z tym miastem. Jednym z takich projektów jest „Szlak Dziedzictwa Filmowego Łodzi”. – Wzięliśmy udział w konkursie ogłoszonym przez Filmotekę Narodową oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej pod hasłem „100 lat polskiego kina”. Rdzeniem projektu było stworzenie szlaku związanego z bardzo bogatą kulturą filmową Łodzi. Przedsięwzięcie realizowane było w 2009 r. – tłumaczy Maciej Kronenberg, prezes stowarzyszenia.

Szlak składa się z 3 rodzajów obiektów: plenerów filmowych (znajdujących się w przestrzeni miasta i stanowiących tło akcji filmowej), istniejących instytucji związanych z filmem mających siedziby w Łodzi, a także historycznych obiektów. Na szlaku znalazły się więc budynki dawnych kin (np. Kino „Cytryna” przy ulicy Pomorskiej i Kino „Cinema City” w Manufakturze),  a także między innymi: Wytwórnia Filmów Oświatowych, Łódzkie Centrum Filmowe, Oddział Łódzki Filmoteki Narodowej, znane z produkcji słynnych, polskich seriali animowanych dla dzieci – Studio Se – Ma – For, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, Muzeum Kinematografii mieszące się w Pałacu Karola Scheiblera, kompleks studiów dźwiękowych Toya Studios, czy Aleja Gwiazd. Szlak poprowadzony został w centrum miasta, jego łączna długość wynosi około 3 kilometry. Oczywiście po szlaku przeprowadzane były wycieczki – głównie dla młodzieży szkolnej i akademickiej, ale korzystali z tej możliwości również inni mieszkańcy miasta.  Pierwszym etapem przygotowań do wycieczek było szkolenie przeprowadzone dla licencjonowanych przewodników zakończone praktycznym sprawdzianem wiedzy i umiejętności. Na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez szkoły i uczelnie wytypowane zostały placówki i grupy do odbycia wycieczek (łącznie 60 grup). Każda wycieczka prowadzona była przez przeszkolonego przewodnika a kończyła się projekcją filmu kręconego w Łodzi („Aleja Gówniarzy”). Ponadto przeszkoleni przewodnicy poprowadzili cykl wycieczek dla mieszkańców miasta (łącznie 10 wycieczek) – wyjaśnia Maciej Kronenberg.

regio1

W ramach projektu w okresach wakacyjnych odbywały się również projekcje filmowe. Zorganizowano pokazy czterech filmów („Vabank 2”, „Rzeczpospolita babska”, „Zakazane piosenki”, „Ziemia obiecana). Co ciekawe, pokazy odbyły się w miejscach realizacji filmów. Wstęp był darmowy i każdy zainteresowany mógł wziąć w nich udział.  Uzupełnieniem projektu było stworzenie folderu przedstawiającego Szlak Dziedzictwa Filmowego Łodzi. Zawierał on wprowadzenie do projektu, opis obiektów na szlaku i mapkę szlaku. Foldery w nakładzie 20 000 egzemplarzy dystrybuowane były podczas wycieczek, można było je dostać w punktach informacji turystycznej w Łodzi, w muzeach, kinach i hotelach. Uruchomiono także serwis www.filmowalodz.pl, w którym  znajdują się informacje o projekcie.

Wycieczki po szlaku były organizowane również dzięki projektowi „Poznaj filmową Łódz!”, który uzyskał dofinansowanie z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Aż 40 wycieczek z łódzkich szkół miało okazję zwiedzić dwie trasy:  Filmową Piotrkowską (plenery około 20 filmów, budynki dawnych i obecnych kin, Aleja Gwiazd, Miś Uszatek) oraz Filmowe Tajemnice Księżego Młyna (Szkoła Filmowa, plener „Ziemi Obiecanej” oraz kilkunastu innych polskich produkcji). W ramach tego projektu możliwe było również przeprowadzenie jednodniowego warsztatu dla nauczycieli z zakresu wiedzy o „Łodzi filmowej”, a także szkolenie dla przewodników miejskich dotyczące filmowego dziedzictwa miasta.

W lipcu 2010 roku organizacja wydała książkę „Przewodnik po filmowej Łodzi” autorstwa Macieja Kronenberga, Marty Wawrzyniak i Aleksandry Jonas. – Książka ta była kontynuacją naszego projektu „Szlak Dziedzictwa Filmowego Łodzi”. Przedstawione zostały w niej zarówno instytucje filmowe funkcjonujące w naszym mieście, jak również plenery ponad 50 filmów i seriali zebrane w pięć tras po różnych częściach miasta – wyjaśnia nasz rozmówca i zarazem autor książki. O popularności publikacji świadczy to, że została wydana w 2000 egzemplarzach i cały nakład został już wyprzedany.

Łódź przyjazna dla turystów

Dziedzictwo filmowe Łodzi nie jest jedynym obszarem, którego promowaniem zajmuje się stowarzyszenie. Dzięki realizacji wielu „pozafilmowych” projektów „Regio” zwraca uwagę na inne walory kulturowo – turystyczne regionu łódzkiego. Doskonałym przykładem jest projekt „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”.  Na zlecenie Powiatu Wieluńskiego Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” realizowało w latach 2009-2012 prace związane z inwentaryzacją walorów turystycznych oraz bazy turystycznej powiatu wieluńskiego. Zgromadzone materiały posłużyły do uzupełnienia danych w portalu www.turystyka.wielun.pl. Regio opracowało na zlecenie Powiatu także zestaw wydawnictw krajoznawczych: ulotkę (w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej i rosyjskiej), informator turystyczny (analogiczne wersje językowe), mapę turystyczną oraz przewodnik turystyczny – opisuje Maciej Kronenberg.

W 2011 roku stowarzyszenie przeprowadziło „Cykl spacerów po ulicy Piotrkowskiej”. Organizatorom zależało na pokazaniu, że „Piotrkowska ma wiele twarzy, a zwiedzając ją nawet kilkakrotnie można za każdym razem odkrywać coś nowego i niezwykłego”. W ramach cyklu odbyło się osiem wycieczek z przewodnikiem, a na sam koniec cyklu przygotowano specjalną wycieczkę fabularną podczas której można było posłuchać opowieści przewodnickich, obejrzeć występ akrobatów, a także na chwilę przenieść się w czasie biorąc udział w życiu mieszkańców dawnego podwórka.  Pretekstem do zorganizowania cyklu było wydanie w tym samym roku książki „Podwórka Piotrkowskiej. Przewodnik” autorstwa Joanny Orzechowskiej. – W książce przedstawione zostały podwórza położone przy ulicy Piotrkowskiej. Opisano w niej zarówno najważniejsze wydarzenia, zabytki i atrakcje związane z poszczególnymi adresami, jak i życie codzienne podwórek i ich mieszkańców. Książka jest bardzo specyficznym przewodnikiem turystycznym, pokazującym coś co na ogół jest poza zainteresowaniem turystów – twierdzi Maciej Kronenberg. Publikacja doczekała się dwóch wydań – w 2011 i 2012 roku. Partnerem przy wydaniu książki było Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, a cykl spacerów był finansowany ze środków właśnie tej instytucji.

regio3

Ponadto w 2010 roku „Regio” na zlecenie Fundacji FINN uczestniczyło w pracach inwentaryzacyjnych odcinków Szlaku Konnego Województwa Łódzkiego, a rok wcześniej przygotowało teksty do folderu „Szlak Przemysłowy Architektury Łodzi”. Z kolei w 2011 roku stowarzyszenie przeprowadziło cykl warsztatów o atrakcyjności turystycznej Łodzi skierowanych do kilku grup zawodowych – policjantów, strażników miejskich, pracowników hoteli i instytucji kultury, taksówkarzy i nauczycieli. W warsztatach w sumie wzięło udział 139 osób.      

Mój rozmówca przekonuje, że działalność „Regio” spotyka się ze sporym zainteresowaniem Łodzian. – W sumie sprzedaliśmy już ponad cztery tysiące książek, w naszych spacerach uczestniczyło też kilka tysięcy ludzi, odbiór tych inicjatyw był pozytywny. Z roku na rok zwiększa się grono osób uczestniczących w organizowanych przez nas spacerach. Sprzedaż wydawnictw stanowi istotną część dochodów stowarzyszenia. Ponadto organizacja otrzymuje się z licznych usług, które ma swojej ofercie, należą do nich opracowania badawczo – inwentaryzacyjne oraz usługi związane z przewodnictwem turystycznym. W rozmowie z Maciejem Kronenbergiem zapytałem również o przyszłość stowarzyszenia. – Przede wszystkim zależy nam na kontynuacji działalności wydawniczej w temacie filmowym. Planujemy wydać przewodnik filmowy po województwie łódzkim oraz przewodnik filmowy po serialu „Stawka większa niż życie”. Chcemy też nadal zajmować się promocją łódzkiego dziedzictwa i Łodzi jako miasta ciekawego, a także podjąć próbę systemowego wprowadzenia do łódzkich szkół elementów wiedzy o mieście – podsumował.

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju „Regio” dołączyło do Sieci My Obywatele.

Bartosz Oszczepalski

 Strona internetowa organizacji

Zdjęcia przedstawiają spacery po Łodzi organizowane przez stowarzyszenie.