Podczas Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej 2012 zespół Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom” przeprowadził warsztat „Młodości dodaj nam skrzydeł! Miejsca pracy dla młodzieży w sektorze ekonomii społecznej”, mający na celu zaprezentowanie sylwetek młodych osób, które znalazły pracę w przedsiębiorstwie społecznym. Dla każdej z nich ekonomia społeczna oznacza co innego, mają różne wykształcenie i doświadczenia życiowe. A jednak coś je łączy: wszystkie wykonują pracę, w której istotny jest człowiek, a nie zysk. Wspólnie z publicznością i ekspertami wysłuchaliśmy historii młodych spółdzielców i spółdzielczyń, a następnie w dyskusji z udziałem widzów omówiliśmy, co przedsiębiorczość społeczna ma do zaoferowania ich rówieśnikom.

Jest to niezwykle istotne nie tylko dla młodych bezrobotnych, ale i dla samego sektora ekonomii społecznej. Jedną z jego najpilniejszych potrzeb jest bowiem pozyskanie animatorów, którzy swoim przykładem będą potrafili rozpalić wyobraźnię tych, którzy po cichu wierzą, że mogą robić rzeczy znacznie bardziej wartościowe niż tylko wykonywanie obowiązków służbowych. Rozwój gospodarki społecznej to zadanie dla ludzi ambitnych, dumnych, pracowitych i jednocześnie szlachetnych. Takich, którzy są gotowi spożytkować swój talent oraz wysiłki na budowę realnego i trwałego kapitału społecznego, zamiast sprzedawać się „doraźnemu” rynkowi towarów i usług… Nasz warsztat ma być małym krokiem w tym kierunku.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem i „podawania dalej”!

Część pierwsza:


Warsztat: „Młodości dodaj nam skrzydeł! Miejsca… przez obywatel

Część druga:


Warsztat: „Młodości dodaj nam skrzydeł! Miejsca… przez obywatel

Część trzecia:


Warsztat: „Młodości dodaj nam skrzydeł! Miejsca… przez obywatel