Panel: Budżet partycypacyjny jako forma demokracji uczestniczącej – rozwiązania niemieckie

Panel: Wpływ organizacji społecznych na politykę lokalną i ogólnokrajową