W ramach projektu „My Obywatele” tworzymy bazę wiedzy. 

Chcemy opisywać korzyści płynące ze stowarzyszania się. Pokażemy, czym stowarzyszenia mogą się zajmować, jak to robią, jak są zarządzane, skąd biorą pieniądze, jakie są zalety bycia członkiem stowarzyszenia. Naszym celem jest dostarczenie wiedzy i inspiracji obecnym i przyszłym aktywistom. Każdy wpis będzie opowiadał o jednej doświadczonej organizacji, zarządzanej demokratycznie, która może pochwalić się realnymi sukcesami. Dzięki przybliżeniu dobrych praktyk stosowanych przez zaangażowanych społeczników ukażemy, jak można wspólnie poprawić los swój i swojej społeczności. Mamy nadzieję, że zamieszczone w naszej bazie wiedzy informacje przekonają czytelników, że działać razem, to działać lepiej.

Przybliżymy teorię i praktykę demokracji. Bez odpowiedniej wiedzy z tego zakresu nie można bowiem być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków. Przedstawimy tu również koncepcję demokracji płynnej, która na polskim gruncie jest jeszcze mało znana, a także kropkokrację (ang. dotmocracy), czyli innowacyjny sposób zbierania opinii w grupie.

Udostępniamy również „Przewodnik po demokracji bezpośredniej”. W „Przewodniku” zarysowany został ustrój polityczny Szwajcarii. Na ponad 130 stronach prześledzimy jego historię, ewolucję, stojące przed nim wyzwania. Na konkretnych przykładach zobaczymy, jak wykorzystywane są instrumenty demokracji bezpośredniej – inicjatywy ludowe oraz referenda. Poznamy perypetie zwykłych Szwajcarów, którzy biorą udział w życiu politycznym swojego kraju, zarówno na szczeblu federalnym oraz kantonalnym, jak i lokalnym. Książka nie ogranicza się jednak do Szwajcarii. Bierze również pod lupę doświadczenia innych państw, a także pochyla się nad perspektywami rozwoju demokracji bezpośredniej na poziomie ponadnarodowym. Czytając „Przewodnik po demokracji bezpośredniej” zaczynamy rozumieć, że niektóre problemy, przed którymi stają obywatele w państwach demokratycznych, są uniwersalne. Znajome wydają się choćby zapędy rządzących do podwyższania progów frekwencyjnych: Często łatwiej jest bowiem przeszkodzić zwolennikom jakiejś reformy w osiągnięciu kworum – blokując debatę i przekonując ludzi, aby nie głosowali – niż uczciwie wywalczyć większość w referendum. Polskie wydanie jest tłumaczeniem książki „IRI Guidebook to Direct Democracy”, której autorzy, Rolf BüchiNadja Braun oraz Bruno Kaufmann, związani są z Initiative & Referendum Institute Europe – partnerem sieci My Obywatele. Przekład powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Demokracja Bezpośrednia oraz Siecią 118.